Styrelsen

 

 

Vill du nå oss via mejl? Använd då fliken "kontakt" och fyll i formuläret.

 

 

Adress- och telefonlista, styrelsen, Gudmundstjärns Intresseförening, 2023

 

 

 

 

mejl använd kontaktformulär

mobil

Ordförande 2023-2025

Katarina Rönngren

 

073-366 67 73

Sekreterare 2022-2024

Gunnar Israelsson

 

070-653 58 74

Kassör 2022-2024

Susanne Nilsson 

 

073-816 90 73

Ledamot 2022-2024

Patrik Glamsjö  

 

070-649 31 15

Ledamot 2023-2025

Örjan Berglund

 

070-691 70 68

Suppleant 2022-2024

Stefan Hagman 

 

070-574 79 86

Suppleant 2023-2024

Hilde Opedal Nordby

 

 

Revisor 2023-2024

Jan-Olov Wallin

   
Revisor 2023-2024 Lennart Bjermkvist   070-680 74 27

 

Kaféansvarig

Elin Lantz

 

 073-079 85 48

 

 

Uppdaterat 2023-04-24