Styrelsen

 

 

Observera att "@" har bytts ut mot "AT" i e-postadresserna för att skydda mot automatiska massutskick av spam. Byt alltså AT mot @ när du skriver mejladressen

 

 

Adress- och telefonlista, styrelsen, Gudmundstjärns Intresseförening, 2019

Namn

Uppdrag

Mobil

E-post

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Ludvigsson

Ordförande (2019-2020)

070-3783024

 

ludvigsson55ATgmail.com

Lennart Bjermkvist

Kassör (2019-2021)

070-6807427

lennart.bjermkvistATtelia.com

Katarina Rönngren

Sekreterare (2019-2021)

073-3666773

katarinaronngrenAThotmail.com

 

 

 

 

Gun-Britt   Ullberg

Ledamot (2019-2020)

073-0871736

gunbritt.ullbergATtelia.com 

Eva Niskanen

Suppleant (2018-2020)

072-5553365

emma_viola_2008ATlive.se

Anita Backström

Suppleant   (2019-2021)

070-3783024

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2019-07-31