Styrelsen

 

 

Vill du nå oss via mejl? Använd då fliken "kontakt" och fyll i formuläret.

 

 

Adress- och telefonlista, styrelsen, Gudmundstjärns Intresseförening, 2022

 

 

 

 

mejl använd kontaktformulär

mobil

Ordförande 2022-2023

Katarina Rönngren

 

0733666773

Sekreterare 2022-2024

Gunnar Israelsson

 

0706535874

Kassör 2022-2024

Susanne Nilsson 

 

0738169073

Ledamot 2022-2024

Patrik Glamsjö  

 

0706493115

Ledamot 2022-2023

Örjan Berglund

 

0706917068

Suppleant 2022-2024

Stefan Hagman 

 

0705747986

Suppleant 2022-2023

Sara Elg

 

0724061368

Revisor 2022-2023

Jan-Olov Wallin

   
Revisor 2022-2023 Lennart Bjermkvist   0706807427

 

Kaféansvarig

Elin Lantz

 

 

 

 

Uppdaterat 2022-06-13